Opieka medyczna
w Polsce

Miasto - woj.
Grupa specjalności
Indeks ulic

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu

Adampol k. Włodawy , 22-200 Włodawa
tel. 5913286

  • Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
  • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Farmakologia - Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
  • Radiologia i diagnostyka obrazowa - rentgenodiagnostyka







Poniżej wybrane artykuły medyczne