Opieka medyczna
w Polsce

Miasto (woj.)
Grupa specjalności
Indeks ulic

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

Miasto: Parzymiechy
Grupa specjalności;Opis specjalności:
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
  • Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych(detoksykacji)
  • Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
Indeks ulic: C

Częstochowska 1, 42-164 Parzymiechy
tel. 3189154

  • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Psychiatria - Leczenie stacjonarne
  • Psychiatria - Leczenie w trybie hostelowymPoniżej wybrane artykuły medyczne