Opieka medyczna
w Polsce

Miasto (woj.)
Grupa specjalności
Indeks ulic

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

Miasto: Parzymiechy
Grupa specjalności;Opis specjalności:
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
  • Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych(detoksykacji)
  • Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
Indeks ulic: C

Częstochowska 1, 42-164 Parzymiechy
tel. 3189154

  • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Psychiatria - Leczenie stacjonarne
  • Psychiatria - Leczenie w trybie hostelowym







Poniżej wybrane artykuły medyczne


Heterochromatyna to ciasno upakowana forma DNA, która jest kluczowa dla przeżycia komórki. W ramach wspieranego ze środków europejskich projektu badane są cząsteczki, które kontrolują jej powstawanie i zachowywanie.
Dzięki naukowcom z UE opracowywane są obecnie nowe, bezpieczne i skuteczne szczepionki wzmagające ochronne odpowiedzi immunologiczne przeciw wirusowi HIV u ludzi.
W ramach prac dofinansowanych ze środków unijnych naukowcy przeprowadzą pionierskie badania kliniczne, które pewnego dnia mogą dać chorym na Parkinsona nowe życie.
Trwają dofinansowane ze środków unijnych próby kliniczne, których celem jest sprawdzenie, czy spersonalizowane szczepionki opracowane dla danego pacjenta pozwolą poprawić wskaźnik przeżycia.
Nowe badania, przeprowadzone w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu CAGEKID, ujawniły powiązanie między rakiem nerkowokomórkowym (RCC) a narażeniem na kontakt z kwasem arystolochowym.