Opieka medyczna w Polsce

Miasto - woj.
Grupa specjalności
Indeks ulic

Oddział Kliniczny Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek

Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
tel. 6776709

 • Choroby wewnętrzne - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie "jednego dnia"
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
 • Choroby wewnętrzne - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Choroby wewnętrzne - Pozostałe
 • Choroby wewnętrzne - Usługi pielęgnacyjne
 • Hipertensjologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Hipertensjologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Hipertensjologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Hipertensjologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Hipertensjologia - Leczenie stacjonarne
 • Hipertensjologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Hipertensjologia - Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
 • Hipertensjologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Hipertensjologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Hipertensjologia - Pozostałe
 • Hipertensjologia - Usługi pielęgnacyjne
 • Nefrologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Nefrologia - Badania laboratoryjne
 • Nefrologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Nefrologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Nefrologia - Leczenie stacjonarne
 • Nefrologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Nefrologia - Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
 • Nefrologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Nefrologia - Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Nefrologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Nefrologia - Pozostałe
 • Nefrologia - Techniczne urządzenia medyczne
 • Nefrologia - Usługi pielęgnacyjne
 • Nefrologia - Usługi w zakresie dializowania
 • Nefrologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Transplantologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Transplantologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Transplantologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Transplantologia - Leczenie stacjonarne
 • Transplantologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Transplantologia - Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
 • Transplantologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Transplantologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Transplantologia - Usługi pielęgnacyjne
 • Transplantologia - Usługi w zakresie dializowaniaPoniżej wybrane artykuły medyczne


Polityka Prywatności