Opieka medyczna w Polsce

Miasto - woj.
Grupa specjalności
Indeks ulic

Ambulatorium Zakładowe Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel. 551-77-03

  • Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Choroby wewnętrzne - Oświata i promocja zdrowia
  • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Kardiologia - Oświata i promocja zdrowia
  • Medycyna pracy - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Medycyna pracy - Oświata i promocja zdrowia
  • Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Neurologia - Oświata i promocja zdrowia
  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • SzczepieniaPoniżej wybrane artykuły medyczne


Polityka Prywatności