Opieka medyczna w Polsce

Miasto - woj.
Grupa specjalności
Indeks ulic

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk
tel. 341-40-41

 • Choroby płuc - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
 • Choroby zakaźne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby zakaźne - Leczenie stacjonarne
 • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
 • Medycyna paliatywna - Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Medycyna ratunkowa - Leczenie stacjonarne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - endoskopia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - inne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - rentgenodiagnostyka
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
 • Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
 • Zdrowie publiczne - Pozostała opieka ambulatoryjnaPoniżej wybrane artykuły medyczne


Polityka Prywatności