Opieka medyczna w Polsce

Miasto - woj.
Grupa specjalności
Indeks ulic

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 im. Karola Jonschera Akademii Medycznej w Poznaniu

Grupa specjalności;Opis specjalności:
Indeks ulic: S

Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 8491200

 • Alergologia - Badania laboratoryjne
 • Alergologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Alergologia - Leczenie stacjonarne
 • Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
 • Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia dziecięca - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Chirurgia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
 • Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby płuc - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Choroby płuc - Leczenie "jednego dnia"
 • Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
 • Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Choroby zakaźne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Choroby zakaźne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby zakaźne - Leczenie stacjonarne
 • Diabetologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diabetologia - Leczenie stacjonarne
 • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
 • Endokrynologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
 • Farmakologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Farmakologia - Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
 • Gastroenterologia - endoskopia
 • Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
 • Gastroenterologia - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Hipertensjologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Immunologia - Leczenie stacjonarne
 • Kardiochirurgia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Kardiochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiochirurgia - Leczenie stacjonarne
 • Kardiologia dziecięca - inne
 • Kardiologia dziecięca - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Kardiologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
 • Kardiologia dziecięca - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna nuklearna - Badania laboratoryjne
 • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Nefrologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Nefrologia - Leczenie stacjonarne
 • Nefrologia - Usługi w zakresie dializowania
 • Neurochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne
 • Neurologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Neurologia dziecięca - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Neurologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
 • Neurologia dziecięca - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Onkologia i hematologia dziecięca - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Onkologia i hematologia dziecięca - Leczenie "jednego dnia"
 • Onkologia i hematologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Onkologia i hematologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
 • Onkologia i hematologia dziecięca - Leczenie w trybie hostelowym
 • Otorynolaryngologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Otorynolaryngologia dziecięca - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie "jednego dnia"
 • Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
 • Patomorfologia - Badania laboratoryjne
 • Pediatria - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pediatria - Leczenie stacjonarne
 • Pediatria - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Psychiatria - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Psychiatria - Leczenie stacjonarne
 • Psychiatria - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie stacjonarne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - angiografia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - rentgenodiagnostyka
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Reumatologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Reumatologia - Leczenie stacjonarne
 • Stomatologia dziecięca - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Transplantologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Transplantologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Transplantologia - Leczenie stacjonarne
 • Urologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Urologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
 • Urologia dziecięca - Pozostałe usługi pomocniczePoniżej wybrane artykuły medyczne


Polityka Prywatności