Opieka medyczna w Polsce

Miasto - woj.
Grupa specjalności
Indeks ulic

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Polna 33, 60-535 Poznań
tel. 8419273

 • Anestezjologia i intensywna terapia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
 • Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
 • Farmakologia - Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
 • Genetyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Ginekologia onkologiczna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Ginekologia onkologiczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Ginekologia onkologiczna - Leczenie "jednego dnia"
 • Ginekologia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
 • Ginekologia onkologiczna - Leczenie w trybie hostelowym
 • Kardiochirurgia - Leczenie stacjonarne
 • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neonatologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Neonatologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Neonatologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Neonatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neonatologia - Leczenie stacjonarne
 • Neurologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Okulistyka - Leczenie stacjonarne
 • Patomorfologia - Badania laboratoryjne
 • Położnictwo i ginekologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Położnictwo i ginekologia - Badania laboratoryjne
 • Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
 • Położnictwo i ginekologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Położnictwo i ginekologia - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Położnictwo i ginekologia - USG
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - inne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - rentgenodiagnostyka
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
 • Radioterapia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
 • Seksuologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Urologia - Pozostałe usługi pomocniczePoniżej wybrane artykuły medyczne


Polityka Prywatności