opiekamedyczna.info

Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny - Oddział Wrocław - Fabryczna Szpital Specjalityczny, Ośrodek Badań Klinicznych

ul. Legnicka 61
54-203 Wrocław
tel. 71 785 92 50

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Onkologia kliniczna
 • Okulistyka
 • Diabetologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurologia
 • Urologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Geriatria
 • Psychiatria
 • Chirurgia onkologiczna
 • Endokrynologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna pracy
 • Alergologia
 • Angiologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Medycyna ratunkowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pediatria
 • Zdrowie publiczne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
Specjalność
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Oddział alergologiczny
 • Oddział angiologiczny
 • Oddział diabetologiczny
 • Oddział endokrynologiczny
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
 • Oddział neurologiczny
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Ambulatorium ogólne
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Zdrowie środowiskowe
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Leczenie stacjonarne
 • Rehabilitacja dzienna
 • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Diagnostyka obrazowa

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław-Fabryczna
Medycyna rodzinna, Onkologia kliniczna, Okulistyka, Diabetologia, Położnictwo i ginekologia, Neurologia, Urologia, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Geriatria, Psychiatria, Chirurgia onkologiczna, Endokrynologia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Medycyna pracy
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Funkcje powiązane z ochroną zdrowia, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Zdrowie środowiskowe

Oddział alergologiczny
ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław-Fabryczna
Alergologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział angiologiczny
ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław-Fabryczna
Angiologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział diabetologiczny
ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław-Fabryczna
Diabetologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział endokrynologiczny
ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław-Fabryczna
Endokrynologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział gastroenterologiczny
ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław-Fabryczna
Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław-Fabryczna
Kardiologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Rehabilitacja dzienna

Oddział neurologiczny
ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław-Fabryczna
Neurologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław-Fabryczna
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Medycyna ratunkowa
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne, Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Ambulatorium ogólne
ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław-Fabryczna
Diagnostyka laboratoryjna, Pediatria, Położnictwo i ginekologia, Choroby wewnętrzne, Zdrowie publiczne, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Chirurgia dziecięca, Kardiologia, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostała opieka ambulatoryjna, Diagnostyka obrazowa, Pozostałe


Komentarze
Polityka Prywatności