opiekamedyczna.info

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Towarzystwa Rozwoju Rodziny

ul. Podwale 74/ofic.23
50-449 Wrocław
tel. 71 342 14 13

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Psychiatria
 • Chirurgia ogólna
 • Medycyna rodzinna
 • Seksuologia
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Zdrowie publiczne
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
 • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Położnictwo i ginekologia
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia psychicznego
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia logopedyczna
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Podwale 74/ofic.23, 50-449 Wrocław-Krzyki
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności