opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Baby Vita

ul. Aleksandra Zelwerowicza 4
53-676 Wrocław
tel. 71 349 39 11

Dziedzina medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Seksuologia
 • Zdrowie publiczne
Specjalność
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
 • Poradnia logopedyczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Oświata i promocja zdrowia

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Położnictwo i ginekologia
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Szkoła rodzenia
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Położnictwo i ginekologia
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia laktacyjna
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Położnictwo i ginekologia
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia promocji zdrowia psychicznego
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia logopedyczna
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 53-676 Wrocław-Stare Miasto
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności