opiekamedyczna.info

Adp Clinic NZOZ

Tomasza Zana 27/II
20-601 Lublin
tel. 81 528 02 09

Dziedzina medyczna
 • Onkologia kliniczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Periodontologia
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Chirurgia ogólna
 • Stomatologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Diagnostyka obrazowa

Poradnia onkologiczna
Tomasza Zana 27/II, 20-601 Lublin
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
Tomasza Zana 27/II, 20-601 Lublin
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
Tomasza Zana 27/II, 20-601 Lublin
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
Tomasza Zana 27/II, 20-601 Lublin
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
Tomasza Zana 27/II, 20-601 Lublin
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
Tomasza Zana 27/II, 20-601 Lublin
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
Tomasza Zana 27/II, 20-601 Lublin
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii ogólnej
Tomasza Zana 27/II, 20-601 Lublin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Tomasza Zana 27/II, 20-601 Lublin
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
Tomasza Zana 27/II, 20-601 Lublin
Chirurgia szczękowo-twarzowa, Chirurgia stomatologiczna, Protetyka stomatologiczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne, Diagnostyka obrazowa

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Tomasza Zana 27/II, 20-601 Lublin
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności