opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze
tel. 32 373 23 00

Dziedzina medyczna
 • Kardiologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Gastroenterologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Medycyna pracy
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Specjalność
 • Poradnia kardiologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia dermatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Szczepienia

Poradnia kardiologiczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Dermatologia i wenerologia, Alergologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Dermatologia i wenerologia, Alergologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Otorynolaryngologia, Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa, Gastroenterologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Chirurgia ogólna, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze, Szczepienia

Poradnia dermatologiczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności