opiekamedyczna.info

Ambulatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
tel. 22 826 10 11

Dziedzina medyczna
  • Położnictwo i ginekologia
  • Choroby wewnętrzne
Specjalność
  • Poradnia ginekologiczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
Funkcje ochrony zdrowia
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia ginekologiczna
ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności