opiekamedyczna.info

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" s.c.

Chmielna 100
00-801 Warszawa
tel. 22 624 71 80

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna transportu
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Medycyna sportowa
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Endokrynologia
 • Seksuologia
 • Psychiatria
 • Zdrowie publiczne
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Periodontologia
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Stomatologia dziecięca
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Gastroenterologia
 • Geriatria
 • Hematologia
 • Immunologia kliniczna
 • Kardiologia
 • Nefrologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia onkologiczna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia andrologiczna
 • Poradnia leczenia niepłodności
 • Poradnia chorób tarczycy
 • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia nefrologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Szczepienia
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna sportowa
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Diagnostyka obrazowa
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Szczepienia

Poradnia medycyny pracy
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Medycyna pracy, Medycyna transportu
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia dermatologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia pediatryczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia ginekologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia ginekologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia profilaktyki chorób piersi
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii ogólnej
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia urologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Medycyna rodzinna, Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia psychologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Zdrowie publiczne, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
Chmielna 100, 03-375 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań materiałów do badań
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Diagnostyka obrazowa

Poradnia leczenia bólu
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad zdrowym dzieckiem

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia andrologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia leczenia niepłodności
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia chorób tarczycy
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia gastroenterologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia andrologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób tarczycy, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna osteoporozy, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia promocji zdrowia, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia psychologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań
Komentarze
Polityka Prywatności