opiekamedyczna.info

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" s.c. Filia Nr 1

Kobielska 52
04-370 Warszawa
tel. 22 870 55 00

Dziedzina medyczna
 • Urologia
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Gastroenterologia
 • Geriatria
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Medycyna transportu
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Seksuologia
 • Psychiatria
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Zdrowie publiczne
 • Periodontologia
Specjalność
 • Poradnia andrologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia leczenia niepłodności
 • Poradnia chorób tarczycy
 • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie stomatologiczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Leczenie w domu pacjenta

Poradnia andrologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia chorób wewnętrznych
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia ortodontyczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia leczenia niepłodności
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia chorób tarczycy
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia gastroenterologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
Kobielska 52, 04-370 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Medycyna pracy, Medycyna transportu
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia neurologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia ginekologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia profilaktyki chorób piersi
Kobielska 52, 04-370 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii ogólnej
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
Kobielska 52, 04-370 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia urologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Medycyna rodzinna, Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
Kobielska 52, 04-370 Warszawa
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia psychologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Zdrowie publiczne
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
Kobielska 62, 04-370 Warszawa
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności