opiekamedyczna.info

Centrum Alergologii IRMED Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tyszkiewicza 13 lok. U1
01-157 Warszawa
tel. 22 628 32 38, 22 631 02 19

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Zdrowie publiczne
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Immunologia kliniczna
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Reumatologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Pediatria
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia wad serca
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna pracy
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia wad serca
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 00-521 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
Tyszkiewicza 13 lok.U1, 01-157 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia promocji zdrowia
Tyszkiewicza 13 lok.U1, 01-157 Warszawa
Zdrowie publiczne
Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia diabetologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia gastroenterologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia immunologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia nadciśnienia tętniczego
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia nefrologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neurologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia reumatologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia rehabilitacyjna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia fizjoterapii
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia masażu leczniczego
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia pediatryczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia otorynolaryngologiczna
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Tyszkiewicza 13 lok. U1, 01-157 Warszawa
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności