opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

pl. Dworcowy 2
35-201 Rzeszów
tel. 17 852 89 00

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Audiologia i foniatria
 • Choroby płuc
 • Rehabilitacja medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pediatria
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Medycyna pracy
 • Diagnostyka laboratoryjna
Specjalność
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diagnostyka obrazowa
 • USG
 • Pozytonowa tomografia emisyjna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna pracy
 • Badania laboratoryjne

Poradnia chirurgii ogólnej
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Pracownia USG
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Pracownia badań słuchu
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Audiologia i foniatria
Pozytonowa tomografia emisyjna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Choroby płuc
Pozytonowa tomografia emisyjna

Pracownia fizjoterapii
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia masażu leczniczego
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia położniczo-ginekologiczna
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Neurologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Dermatologia i wenerologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Choroby płuc
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia neurologiczna
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Otorynolaryngologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności