opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Katowicka 16
84-230 Rumia
tel. 58 671 26 66

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Geriatria
 • Reumatologia
 • Medycyna sportowa
 • Medycyna pracy
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Endokrynologia
 • Diabetologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Psychiatria
Specjalność
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy

Poradnia chorób metabolicznych
Katowicka 16, 84-230 Rumia
Choroby wewnętrzne
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia geriatryczna
Katowicka 16, 84-230 Rumia
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
Katowicka 16, 84-230 Rumia
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
Katowicka 16, 84-230 Rumia
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Katowicka 16, 84-230 Rumia
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Katowicka 16, 84-230 Rumia
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna
Katowicka 16, 84-230 Rumia
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
Katowicka 16, 84-230 Rumia
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
Katowicka 16, 84-230 Rumia
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Katowicka 16, 84-230 Rumia
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
Katowicka 16, 84-230 Rumia
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
Katowicka 16, 84-230 Rumia
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności