opiekamedyczna.info

Centrum Kardiologiczne Kardiomed

ul. Jana Kilińskiego 42
41-200 Sosnowiec
tel. 32 265 55 55

Dziedzina medyczna
 • Geriatria
 • Hematologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Kardiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Angiologia
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
Specjalność
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
 • Poradnia gastroenterologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia geriatryczna
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, Sosnowiec
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Stanisława Małachowskiego 4, 41-200 Sosnowiec
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Stanisława Małachowskiego 4, 41-200 Sosnowiec
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Stanisława Małachowskiego 4, 41-200 Sosnowiec
Choroby wewnętrzne, Kardiologia
USG, Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Stanisława Małachowskiego 4, 41-200 Sosnowiec
Kardiologia, Choroby wewnętrzne
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób naczyń
ul. Stanisława Małachowskiego 4, 41-200 Sosnowiec
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Stanisława Małachowskiego 4, 41-200 Sosnowiec
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Stanisława Małachowskiego 4, 41-200 Sosnowiec
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, Sosnowiec
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Jana Kilińskiego 42, Sosnowiec
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Choroby wewnętrzne, Kardiologia
USG, Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Jana Kilińskiego 42, Sosnowiec
Kardiologia, Choroby wewnętrzne
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia alergologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, Sosnowiec
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Jana Kilińskiego 42, 41-200 Sosnowiec
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności