opiekamedyczna.info

Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej "DiLMed" s.c.

ul. Bohaterów Monte Cassino 3
40-231 Katowice
tel. 32 256 46 93

Dziedzina medyczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia
 • Alergologia
 • Okulistyka
 • Medycyna pracy
 • Reumatologia
 • Diabetologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Endokrynologia
 • Nefrologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Psychiatria
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Specjalność
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia reumatologiczna
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 40-231 Katowice
Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Neurologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Alergologia, Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności