opiekamedyczna.info

Cen-Med Specjalistyczny Ośrodek Badań i Porad Lekarskich

ul. Chorzowska 12 D
41-902 Bytom
tel. 32 787 30 20

Dziedzina medyczna
 • Medycyna pracy
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Choroby płuc
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Medycyna sportowa
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Kardiologia
 • Reumatologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Audiologia i foniatria
 • Angiologia
 • Alergologia
Specjalność
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia USG
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia hydroterapii
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia chorób płuc
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia psychologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia RTG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia alergologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • USG
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna sportowa
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia medycyny pracy
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Pracownia USG
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia fizjoterapii
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia hydroterapii
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizykoterapii
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób płuc
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia stomatologiczna
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia psychologiczna
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Medycyna pracy
Badania kierowców

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia badań słuchu
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia RTG
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób naczyń
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia alergologiczna
ul. Chorzowska 12 D, 41-902 Bytom
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności