opiekamedyczna.info

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alfa - Med"

ul. Promienna 1
44-240 Żory
tel. 32 434 32 72, 32 435 55 90

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Okulistyka
 • Położnictwo i ginekologia
 • Otorynolaryngologia
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Medycyna pracy
 • Psychiatria
 • Seksuologia
 • Psychologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia antynikotynowa
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Szczepienia
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia okulistyczna
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo ginekologiczne
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Medycyna rodzinna
Zapobieganie chorobom zakaźnym, Szczepienia, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia medycyny pracy
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia antynikotynowa
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Promienna 1, 44-240 Żory
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności