opiekamedyczna.info

ARKA-MED Sp. z o.o.

ul. Zofii Nałkowskiej 27
43-100 Tychy
tel. 32 326 22 00

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Angiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Psychiatria
 • Endokrynologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Audiologia i foniatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Reumatologia
 • Diabetologia
 • Geriatria
 • Urologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia endoskopii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia proktologiczna
 • Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
 • Punkt szczepień
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia RTG
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia audiologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Endoskopia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Badania laboratoryjne
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Medycyna rodzinna
Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Pracownia endoskopii
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia fizykoterapii
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób naczyń
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia endokrynologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia neurologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia RTG
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia badań słuchu
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia audiologiczna
ul. Zofii Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności