opiekamedyczna.info

Asymed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Zofii Nałkowskiej 4
70-785 Szczecin
tel. 91 464 33 36

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Chirurgia ogólna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Neurologia
 • Urologia
 • Seksuologia
 • Psychiatria
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
Zofii Nałkowskiej 4, 70-785 Szczecin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
Zofii Nałkowskiej 4, 70-785 Szczecin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
Zofii Nałkowskiej 4, 70-785 Szczecin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
Zofii Nałkowskiej 4, 70-785 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Zofii Nałkowskiej 4, 70-785 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
Zofii Nałkowskiej 4, 70-785 Szczecin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
Zofii Nałkowskiej 4, 70-785 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
Zofii Nałkowskiej 4, 70-785 Szczecin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
Zofii Nałkowskiej 4, 70-785 Szczecin
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
Zofii Nałkowskiej 4, 70-785 Szczecin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności