opiekamedyczna.info

Ambulatorium i Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nowogardzie

ul. Zamkowa 7
72-200 Nowogard
tel. 91 432 66 18

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Psychiatria
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard
Psychiatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia stomatologiczna
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia okulistyczna
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard
Medycyna rodzinna, Otorynolaryngologia, Okulistyka, Dermatologia i wenerologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności