opiekamedyczna.info

Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Norwida 23
44-268 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 475 92 66

Dziedzina medyczna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Psychiatria
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Protetyka stomatologiczna
Specjalność
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Izba chorych
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie stomatologiczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia stomatologiczna
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna, Usługi pielęgnacyjne

Izba chorych
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności