opiekamedyczna.info

Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Czarnem

Pomorska 1
77-330 Czarne
tel. 59 833 07 70

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Gastroenterologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Protetyka stomatologiczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Farmakologia kliniczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Diabetologia
 • Kardiologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Choroby płuc
 • Choroby zakaźne
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Ambulatorium ogólne
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia RTG
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Pracownia USG
 • Pracownia fizykoterapii
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Endoskopia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie stomatologiczne
 • Przedmioty protetyki stomatologicznej
 • Badania laboratoryjne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Produkty lecznicze
 • USG
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Ambulatorium ogólne
ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne

Pracownia endoskopii
ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
Gastroenterologia
Endoskopia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Pomorska 1, 77-330 Czarne
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia stomatologiczna
Pomorska 1, 77-330 Czarne
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne, Przedmioty protetyki stomatologicznej

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Pomorska 1, 77-330 Czarne
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia RTG
Pomorska 1, 77-330 Czarne
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Apteka szpitalna albo zakładowa
Pomorska 1, 77-330 Czarne
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Pracownia USG
Pomorska 1, 77-330 Czarne
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia fizykoterapii
Pomorska 1, 77-330 Czarne
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia diabetologiczna
Pomorska 1, 77-330 Czarne
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
Pomorska 1, 77-330 Czarne
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
Pomorska 1, 77-330 Czarne
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności