opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. 17 Stycznia 28
63-900 Rawicz
tel. 65 546 85 00

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna rodzinna
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Pracownia RTG
 • Izba chorych
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia stomatologiczna
ul. 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
ul. 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Izba chorych
ul. 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności