opiekamedyczna.info

AMED Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji

ul. Ceglana 67c
40-514 Katowice
tel. 32 201 50 14

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna sportowa
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Kardiologia
 • Kardiochirurgia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Zdrowie publiczne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Fizjoterapia
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
 • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia psychologiczna
 • Pracownia USG
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
 • Dział (pracownia) fizykoterapii
 • Dział (pracownia) kinezyterapii
 • Dział (pracownia) hydroterapii
 • Dział (pracownia) krioterapii
 • Dział (pracownia) masażu leczniczego
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Dział oświaty i promocji zdrowia
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna sportowa
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • USG
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia medycyny sportowej
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia kardiologiczna
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia wad postawy
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia osteoporozy
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia neurologiczna
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia reumatologiczna
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia rehabilitacji neurologicznej
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia promocji zdrowia
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia psychologiczna
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Pracownia USG
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Dział (pracownia) fizykoterapii
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Dział (pracownia) kinezyterapii
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Dział (pracownia) hydroterapii
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) krioterapii
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Dział (pracownia) masażu leczniczego
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Kardiologia, Neurologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Dział oświaty i promocji zdrowia
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna


Komentarze
Polityka Prywatności