opiekamedyczna.info

Centrum Diagnostyki Obrazowej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Skanmex Diagnostyka

ul. Zygmunta Krasińskiego 29
50-450 Wrocław
tel. 71 322 77 21

Dziedzina medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
Specjalność
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia diagnostyki obrazowej
 • Pracownia USG
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozytonowa tomografia emisyjna
 • Rezonans magnetyczny
 • Tomografia komputerowa
 • Diagnostyka obrazowa
 • USG

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław-Krzyki
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Pozytonowa tomografia emisyjna

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław-Krzyki
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław-Krzyki
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Pracownia diagnostyki obrazowej
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław-Krzyki
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Pracownia USG
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław-Krzyki
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG


Komentarze
Polityka Prywatności