opiekamedyczna.info

Bell-Med

ul. Szeligowska 25
01-319 Warszawa
tel. 22 666 00 50

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Alergologia
 • Pediatria
 • Diabetologia
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Reumatologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Gastroenterologia
 • Medycyna pracy
 • Chirurgia plastyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Epidemiologia
 • Onkologia kliniczna
 • Psychiatria
 • Nefrologia
 • Psychologia kliniczna
 • Chirurgia ogólna
 • Rehabilitacja medyczna
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chorób płuc
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania kierowców
 • USG
 • Inne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia

Poradnia zdrowia psychicznego
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Medycyna pracy
Badania kierowców

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia onkologiczna
ul. Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Szeligowska 25, 01-319 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności