opiekamedyczna.info

A2 Clinic Sp.j.

ul. Władysława Broniewskiego 87a
58-309 Wałbrzych
tel. 74 666 87 77

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ortodoncja
 • Neurochirurgia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia ogólna
 • Otorynolaryngologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Endokrynologia
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Urologia
 • Reumatologia
 • Kardiologia
 • Nefrologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Onkologia kliniczna
 • Alergologia
Specjalność
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Władysława Broniewskiego 87a, 58-309 Wałbrzych
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Władysława Broniewskiego 87A, 58-309 Wałbrzych
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka, Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności