opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Credomed Poradnia Lekarzy Specjalistów

UL. Traugutta 14
05-870 Błonie
tel. 22 721 05 35

Dziedzina medyczna
 • Nefrologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia kliniczna
 • Reumatologia
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Zdrowie publiczne
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia plastyczna
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Alergologia
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia ginekologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia profilaktyki chorób piersi
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Zdrowie publiczne, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii ogólnej
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia alergologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne
Oświata i promocja zdrowia, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób wewnętrznych
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia alergologiczna dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
UL. TRAUGUTTA 14, 05-870 BŁONIE
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności