opiekamedyczna.info

Applied Medical Sciences S.A.

ul. H. Szczerkowskiego 4
05-827 Grodzisk Mazowiecki
tel. 515 250 185

Dziedzina medyczna
 • Diabetologia
 • Psychologia kliniczna
 • Seksuologia
 • Urologia
 • Chirurgia ogólna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Pediatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Angiologia
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Gastroenterologia
Specjalność
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia proktologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG

Poradnia diabetologiczna
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Seksuologia, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Seksuologia, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. H. Szczerkowskiego 4, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności