opiekamedyczna.info

Centrum Medycyny i Stomatologii Silesia Med Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. 505 565 545, 32 207 20 52

Dziedzina medyczna
 • Medycyna pracy
 • Otorynolaryngologia
 • Psychologia kliniczna
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Kardiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Pediatria
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Urologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Protetyka stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Reumatologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Diabetologia
 • Onkologia kliniczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Diagnostyka laboratoryjna
Specjalność
 • Pracownia badań słuchu
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Szkoła rodzenia
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia rehabilitacyjna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • USG

Pracownia badań słuchu
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Medycyna pracy, Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Psychologia kliniczna, Medycyna pracy
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Medycyna pracy, Alergologia, Choroby płuc
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Kardiologia, Choroby wewnętrzne, Medycyna pracy
Pozostałe usługi pomocnicze

Szkoła rodzenia
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Pracownia fizykoterapii
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia pediatryczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia diabetologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności