opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Dr Smółka

ul. ks. J. Skorupki 1/C
32-500 Chrzanów
tel. 664 959 419

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Hipertensjologia
 • Psychiatria
 • Reumatologia
 • Hematologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Transplantologia kliniczna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Alergologia
 • Neurologia dziecięca
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Medycyna sportowa
 • Pediatria
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neurologopedia
 • Psychologia kliniczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Fizjoterapia
 • Gastroenterologia
 • Neurochirurgia
 • Choroby wewnętrzne
 • Nefrologia
Specjalność
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia transplantologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Pracownia USG
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Pracownia kinezyterapii
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia nefrologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna sportowa
 • USG
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia transplantologiczna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. ks. J. Skorupki 1C, 32-500 Chrzanów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna sportowa

Poradnia pediatryczna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia fizykoterapii
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. ks. J. Skorupki 1C, 32-500 Chrzanów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. ks. J. Skorupki 1/C, 32-500 Chrzanów
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności