opiekamedyczna.info

CANADAMED - Centrum Medyczne Poradnia

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45
75-502 Koszalin
tel. 94 341 21 43

Dziedzina medyczna
 • Kardiologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Periodontologia
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Endokrynologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Hematologia
 • Chirurgia ogólna
 • Urologia
 • Neurologia
 • Onkologia kliniczna
 • Psychiatria
Specjalność
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Pracownia RTG dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia radioterapii
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia logopedyczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia kardiologiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG dla dzieci
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia radioterapii
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności