opiekamedyczna.info

An-Med

ul. Ludwika Zamenhofa 26/6
41-200 Sosnowiec
tel. 32 291 22 49

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Nefrologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Neurologopedia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Onkologia kliniczna
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna sportowa
 • Pediatria
 • Neonatologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Kardiochirurgia
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Transplantologia kliniczna
 • Geriatria
 • Psychologia kliniczna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Hematologia
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia ginekologii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Poradnia transplantologiczna
 • Poradnia psychogeriatryczna
 • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chorób tarczycy
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia hematologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Medycyna pracy
 • Medycyna sportowa
 • USG
 • Endoskopia
 • Środki wspomagania słuchu
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Medycyna pracy
Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy, Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Neurologia, Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji neurologicznej
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia pediatryczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologii onkologicznej
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia okulistyczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Endoskopia

Poradnia audiologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Audiologia i foniatria, Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Środki wspomagania słuchu

Poradnia foniatryczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Audiologia i foniatria, Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Audiologia i foniatria, Neurologopedia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia transplantologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychogeriatryczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia promocji zdrowia psychicznego
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Psychologia kliniczna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia psychologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia alergologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tarczycy
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Ludwika Zamenhofa 26/6, 41-200 Sosnowiec
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności