opiekamedyczna.info

AmelMed Przychodnia Lekarska

al. Jana Pawła II 68
05-250 Słupno

Dziedzina medyczna
 • Pediatria
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Zdrowie publiczne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Gastroenterologia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Zdrowie środowiskowe
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Diabetologia
 • Kardiologia
 • Hipertensjologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Reumatologia
 • Alergologia
 • Urologia
 • Endokrynologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt szczepień
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia endokrynologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Medycyna szkolna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Zdrowie środowiskowe
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Pediatria, Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Zdrowie publiczne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Medycyna szkolna, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia dermatologiczna
ul. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo zachowawcze, Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Zdrowie środowiskowe, Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania, Pielęgniarstwo kardiologiczne
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zdrowie środowiskowe, Medycyna szkolna, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Pielęgniarstwo zachowawcze, Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo kardiologiczne, Pielęgniarstwo diabetologiczne, Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Zapobieganie chorobom zakaźnym

Poradnia diabetologiczna
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Kardiologia, Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
al. Jana Pawła II 68, 05-250 Słupno
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności