opiekamedyczna.info

Asar Medical Centrum Usług Zdrowotnych

Bulw. Ikara 16
54-130 Wrocław
tel. 533 504 837

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii ręki
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Pracownia USG
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Leczenie ambulatoryjne

Poradnia chorób wewnętrznych
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ręki
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia alergologiczna
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
bulw. Ikara 16, 54-130 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności