opiekamedyczna.info

Access Med Baltica

ul. Marii Rodziewiczówny 1
78-100 Kołobrzeg
tel. 533 722 272

Dziedzina medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Choroby wewnętrzne
 • Reumatologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
Specjalność
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia reumatologiczna
 • Dział (pracownia) fizykoterapii
 • Dział (pracownia) masażu leczniczego
 • Dział (pracownia) krioterapii
 • Dział (pracownia) kinezyterapii
 • Dział (pracownia) hydroterapii
 • Dział (pracownia) balneoterapii
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Marii Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg
Balneologia i medycyna fizykalna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Marii Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Marii Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział (pracownia) fizykoterapii
ul. Marii Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) masażu leczniczego
ul. Marii Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) krioterapii
ul. Marii Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) kinezyterapii
ul. Marii Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) hydroterapii
ul. Marii Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg
Rehabilitacja medyczna, Balneologia i medycyna fizykalna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) balneoterapii
ul. Marii Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg
Rehabilitacja medyczna, Balneologia i medycyna fizykalna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Marii Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg
Rehabilitacja medyczna, Balneologia i medycyna fizykalna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Marii Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności