opiekamedyczna.info

Artgyn

al. Aleje Jerozolimskie 109
02-011 Warszawa
tel. 22 400 88 87

Dziedzina medyczna
 • Ginekologia onkologiczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Endokrynologia
 • Urologia
 • Fizjoterapia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Gastroenterologia
 • Psychologia kliniczna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Specjalność
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań krwi
 • Pracownia USG
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endoskopia
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Szczepienia
 • Medycyna sportowa
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Cytologia
 • Inne
 • Badania laboratoryjne
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • USG

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Ginekologia onkologiczna, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Endoskopia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Pielęgniarstwo ginekologiczne
Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Szczepienia

Poradnia endokrynologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Endoskopia

Poradnia rehabilitacyjna
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna sportowa

Poradnia medycyny pracy
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia gastroenterologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Endoskopia

Poradnia psychologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Psychologia kliniczna, Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Cytologia, Endoskopia, Inne

Punkt pobrań krwi
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Pielęgniarstwo ginekologiczne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Badania laboratoryjne, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia USG
al. Aleje Jerozolimskie 109, 02-011 Warszawa
Gastroenterologia, Pielęgniarstwo ginekologiczne, Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna, Kardiologia, Endokrynologia
USG


Komentarze
Polityka Prywatności