opiekamedyczna.info

ALMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.

al. Aleja Gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73
04-414 Warszawa
tel. 22 612 98 85, 22 612 97 41

Dziedzina medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Audiologia i foniatria
 • Okulistyka
 • Ortodoncja
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Medycyna pracy
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Periodontologia
 • Protetyka stomatologiczna
Specjalność
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia audiologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia RTG
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia patologii ciąży
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia promocji zdrowia
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna dla dzieci
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna dla dzieci
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia neurologiczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Pracownia RTG
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Poradnia ginekologiczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia patologii ciąży
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Rentgenodiagnostyka

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne, Rentgenodiagnostyka

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
al. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 73, 04-414 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności