opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne ARKA

ul. Sokołowska 9/U 21
01-142 Warszawa
tel. 22 632 46 45

Dziedzina medyczna
 • Neonatologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Chirurgia dziecięca
 • Dermatologia i wenerologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurologia dziecięca
 • Audiologia i foniatria
 • Zdrowie publiczne
 • Endokrynologia
 • Alergologia
 • Pediatria
 • Okulistyka
 • Kardiologia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Nefrologia
 • Epidemiologia
Specjalność
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Pracownia USG
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Szczepienia
 • USG
 • Inne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Inna

Poradnia neonatologiczna
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Szczepienia

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Sokołowska 9 /U 21, 01-142 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Neonatologia, Pediatria, Neurologia dziecięca, Okulistyka, Kardiologia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Nefrologia, Audiologia i foniatria, Chirurgia dziecięca, Dermatologia i wenerologia, Rehabilitacja medyczna, Endokrynologia, Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia okulistyczna
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Szczepienia

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Inna

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Sokołowska 9/U 21, 01-142 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności