opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne MED - KOZ & MEDIKO

ul. Lipowa 2
43-340 Kozy
tel. 33 444 69 50, 33 817 38 96

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Gastroenterologia
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Zdrowie publiczne
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Chirurgia naczyniowa
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Audiologia i foniatria
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Urologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • USG
 • Szczepienia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku, Pozostałe usługi pomocnicze, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Pielęgniarstwo położnicze
Pozostała opieka ambulatoryjna, Usługi pielęgnacyjne, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Pielęgniarstwo zachowawcze
Pozostała opieka ambulatoryjna, Usługi pielęgnacyjne, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia diabetologiczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia promocji zdrowia
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia endokrynologiczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia kardiologiczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Kardiologia, Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób naczyń
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia medycyny pracy
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia dermatologiczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia neurologiczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Neurologia, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Medycyna pracy

Poradnia pediatryczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi pomocnicze, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia okulistyczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Okulistyka, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Leczenie w domu pacjenta, Medycyna pracy

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Audiologia i foniatria, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Medycyna pracy

Poradnia urologiczna
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG, Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Kardiologia, Alergologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Medycyna pracy, Neurologia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Alergologia, Chirurgia naczyniowa, Diabetologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Ginekologia onkologiczna, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Otorynolaryngologia dziecięca, Zdrowie publiczne
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze, Szczepienia


Komentarze
Polityka Prywatności