opiekamedyczna.info

Baltic clinic

ul. Wielkokacka 2
81-611 Gdynia

Dziedzina medyczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna rodzinna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Medycyna pracy
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Zdrowie publiczne
 • Kardiologia
 • Nefrologia
 • Endokrynologia
 • Urologia
Specjalność
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia USG
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia urologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Profilaktyka i zdrowie publiczne
 • Szczepienia
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna pracy

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia
Medycyna rodzinna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne, Profilaktyka i zdrowie publiczne, Szczepienia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia, Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia
Medycyna rodzinna, Medycyna pracy, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Diagnostyka laboratoryjna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Pozostała opieka ambulatoryjna, Profilaktyka i zdrowie publiczne, Szczepienia, Oświata i promocja zdrowia

Punkt szczepień
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia promocji zdrowia
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia
Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia medycyny pracy
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Pracownia USG
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Zdrowie publiczne, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia kardiologiczna
ul. Wielkokacka 2/1B, 81-611 Gdynia
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Wielkokacka 2/1B, 81-611 Gdynia
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Wielkokacka 2/1B, 81-611 Gdynia
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wielkokacka 2/1B, 81-611 Gdynia
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Zdrowie publiczne
Pozostałe usługi pomocnicze, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wielkokacka 2/1B, 81-611 Gdynia
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Wielkokacka 2/1B, 81-611 Gdynia
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności