opiekamedyczna.info

Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji

ul. Nugat 3
02-776 Warszawa
tel. 667 590 282

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Pediatria
 • Gastroenterologia
 • Zdrowie publiczne
 • Immunologia kliniczna
 • Epidemiologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Medycyna sportowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Psychologia kliniczna
 • Mikrobiologia
 • Reumatologia
 • Medycyna pracy
 • Choroby płuc
 • Medycyna nuklearna
 • Alergologia
 • Neurologopedia
 • Endokrynologia
Specjalność
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia psychologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt pobrań krwi
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia endokrynologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Szczepienia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna sportowa
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Badania laboratoryjne
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
 • Usługi rehabilitacyjne
 • Profilaktyka i zdrowie publiczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Gastroenterologia, Zdrowie publiczne, Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia immunologiczna
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Immunologia kliniczna, Choroby zakaźne, Zdrowie publiczne, Epidemiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Szczepienia

Poradnia kardiologiczna
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Kardiologia, Immunologia kliniczna, Kardiologia dziecięca, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem

Poradnia nefrologiczna
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Nefrologia, Diagnostyka laboratoryjna, Epidemiologia, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Poradnia dermatologiczna
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Dermatologia i wenerologia, Zdrowie publiczne
Opieka nad zdrowym dzieckiem, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Zdrowie matki i dziecka, Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria, Medycyna sportowa, Zdrowie publiczne, Rehabilitacja medyczna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Fizjoterapia, Epidemiologia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Medycyna sportowa, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Pracownia fizjoterapii
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria, Rehabilitacja medyczna, Medycyna sportowa, Zdrowie publiczne, Fizjoterapia, Immunologia kliniczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Medycyna sportowa, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia psychologiczna
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna, Pediatria, Choroby wewnętrzne, Psychologia kliniczna, Fizjoterapia, Epidemiologia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Immunologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne

Punkt pobrań krwi
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna, Pediatria, Mikrobiologia, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne
Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Diagnostyka laboratoryjna, Pediatria, Epidemiologia, Mikrobiologia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Szczepienia

Punkt szczepień
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Zdrowie publiczne
Szczepienia, Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Opieka nad zdrowym dzieckiem

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Diagnostyka laboratoryjna, Epidemiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem

Poradnia reumatologiczna
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Choroby zakaźne, Choroby wewnętrzne, Diagnostyka laboratoryjna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Zdrowie matki i dziecka

Poradnia medycyny pracy
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Medycyna pracy, Zdrowie publiczne, Choroby wewnętrzne, Diagnostyka laboratoryjna
Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Choroby zakaźne, Dermatologia i wenerologia, Diagnostyka laboratoryjna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Epidemiologia, Gastroenterologia, Choroby płuc, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Zdrowie matki i dziecka, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Szczepienia, Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia medycyny sportowej
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Medycyna sportowa, Fizjoterapia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Rehabilitacja medyczna, Medycyna nuklearna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Usługi rehabilitacyjne, Profilaktyka i zdrowie publiczne

Poradnia alergologiczna
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pediatria, Alergologia, Zdrowie publiczne, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Zdrowie matki i dziecka

Poradnia logopedyczna
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna, Fizjoterapia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Neurologopedia, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia endokrynologiczna
ul. Nugat 3, 02-776 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Choroby zakaźne, Pediatria, Endokrynologia, Zdrowie publiczne, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia, Zdrowie matki i dziecka


Komentarze
Polityka Prywatności