opiekamedyczna.info

ATR Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

al. Wojska Polskiego 36a
05-804 Pruszków
tel. 22 728 25 42

Dziedzina medyczna
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Nefrologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Zdrowie publiczne
 • Choroby wewnętrzne
Specjalność
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy

Poradnia gastroenterologiczna
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia nefrologiczna
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Wojska Polskiego 36a, 05-804 Pruszków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności