opiekamedyczna.info

Centrum Terapii PROMITIS Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/U-1
01-015 Warszawa
tel. 22 224 33 09

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Neurochirurgia
 • Psychiatria
 • Pediatria
 • Neurologia
 • Seksuologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 lok. U-1, 01-015 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5/U-1, 01-015 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia zdrowia psychicznego
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia pediatryczna
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia logopedyczna dla dzieci
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia logopedyczna
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia leczenia nerwic
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Seksuologia, Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 5 /U-1, 01-015 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności