opiekamedyczna.info

Atopia Poradnie specjalistyczne

al. Juliusza Słowackiego 39
31-159 Kraków
tel. 12 633 01 75

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Gastroenterologia
 • Immunologia kliniczna
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Psychiatria
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
Specjalność
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań krwi
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Szczepienia

Punkt pobrań materiałów do badań
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób wewnętrznych
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań krwi
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 39, 31-159 KRAKÓW
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności